گواهینامه ISO – مزایای اعتباربخشی

[ad_1]

وجود دارد بسیاری از مزایای مرتبط با ISO صدور گواهینامه. هنگامی که یک شرکت گواهی ISO عملکرد افزایش یافته است و در نهایت کسب و کار افزایش یافته است. هنگامی که یک شرکت دارای گواهینامه ISO آن را مطابق با تمام استانداردهای بین المللی که در حال تعریف شده توسط ISO. مشتریان دریافت تضمین کیفیت از دانستن این واقعیت که شرکت گواهی ISO. وجود دارد بسیاری از استانداردهای ISO برای بخش های مختلف. های مختلف وجود دارد فرآیندهای درگیر در هر یک از ISO گواهینامه. این پروسه فعال این شرکت برای افزایش کسب و کار خود و کسب اعتماد مشتریان است. با توجه به صدور گواهینامه به مشتریان قرار داده و ایمان خود را در شرکت و کسب و کار بهبود یافته است.

ISO 17025 و گواهینامه

ISO 17025 و گواهینامه مجموعه ای از استانداردهای تعریف شده برای آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون آزمایشگاه. وجود دارد یک رویکرد سیستماتیک است که گرفته شده است در حالی که فرآیند صدور گواهینامه. برای بهتر استراتژی و ادامه عضویت این کار آزمایشگاه ممیزی های انجام شده برای اعتباربخشی. ISO 17025 و گواهینامه یک فرایند است که شامل تجزیه و تحلیل عملیات و مراحل پس از آن شرکت و نیز سیاست های خود را. بعدی ممیزی طلب کردن غیر conformities با ISO که کمک در از بین بردن آنها و داشتن یک ساختار در جایی که این شرکت مطابق با استانداردهای ISO. تست و کالیبراسیون آزمایشگاه کار در اصل از دقت و صحت. اگر یک چیز وجود دارد که لازم است در آن دقت است. عدم دقت و دقت و عدم وجود اسناد و مدارک می تواند مخل به آزمایشگاه. یکی از چیزهایی که مهم است که با استانداردهای ISO است اسناد پردازش شده است. حسابرسان توجه مشتاق مستندات روش. داشتن مستندات کاملا ضروری است.

ممیزی های انجام شده توسط شرکت های صدور گواهینامه اطمینان حاصل شود که شرکت ها در انطباق با استانداردهای ISO یا نه. این گواهینامه 17025 شامل بسیاری از فرآیندهای مختلف در تمام سطوح کار در داخل شرکت. حرفه ای از شرکت های بررسی و ارزیابی سیاست های شرکت و شیوه و مستندات روش. گواهینامه روش شامل ممیزی های داخلی و نهایی اعتباربخشی ممیزی. آنها همچنین ارائه مشاوره به شرکت بنابراین به عنوان به از بین بردن غیر conformities در حسابرسی داخلی مرحله. اعتباربخشی در نهایت اعطا شده است پس از این شرکت یافت می شود در انطباق با استانداردهای ISO.

مزایای

• افزایش کسب و کار

• مشتری پسند

• عملیات صاف

• استانداردهای بین المللی

• عدم وجود خطا

• افزایش دقت

• مناسب اسناد و مدارک و سوابق

• اعتماد به دست آورده است از مشتریان

• معیار جدید برای عملکرد و در نتیجه افزایش عملکرد

[ad_2]

Be the first to reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.