بخور نخورهای بیماران “کرونایی”

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : با توجه به اهمیت تغذیه در درمان بیماریهای مختلف، اهمیت این موضوع در بیماران کرونایی هم انکارناپذیر است و این بیماران باید با توجه به نوع علائم بیماری خود تغذیه مناسبی داشته باشند. علی اشرف رشیدی کارشناس ارشد تغذیه با اشاره به […]