از تومور مغزی چه می‌دانیم؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : تومور مغزی مجموعه‌ای از سلول‌های غیرعادی است که درون مغز تجمع کرده و یک توده غیرطبیعی را تشکیل می‌دهند. تومورهای مغزی ممکن است سرطانی (بدخیم) یا غیر سرطانی (خوش‌خیم) باشند. جمجمه که در برگیرنده مغز است، ‌ ساختار سخت و انعطاف‌ناپذیری دارد […]