دفاع سعید لیلاز از کارفرمایان در برابر کارگران

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : سعید لیلاز درباره مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزدها آنطور که مطلع شدم ۳۲.۵ درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم. افزایش […]