بیست‌وششمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی(متنا)

[ad_1] مثل طبیعت بودن  مثل طبیعت، مادرانه بخشیدن و پدرانه ساختن عاشقانه باز روییدن مثل طبیعت باش مثل آنان که طبیعتشان ساختن است  طبیعتشان شروع‌های دوباره است  و پاییز و بهارشان جمله سر آغاز تعالی‌ست مثل آنان که تلاششان و خواسته‌هایشان و ثمره آگاهی‌شان هم مهر […]