علی پیرنیا درگذشت

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : قاسمی، روابط عمومی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با تأیید این خبر گفت: پیرنیا امروز (سوم خرداد ماه) بعد از مدتی بیماری از دنیا رفت. او چند روزی در بیمارستان بستری بود. او افزود: پیرنیا در گروه دانشنامه تحقیقات ادبی همکار ما […]