مسئولین کشور اوضاع را رها کرده‌اند

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : در همین رابطه، یک جامعه شناس گفت: ممکن است عده‌ای ولو صاحب نفوذ بگویند نباید مراسمی برگزار شود، ولی این را از نظر جامعه شناختی فرهنگی ایرانیان می‌گویم که اگر تصمیم گیران به این سمت روند که مراسمی برگزار نشود، بازتاب تندی […]