مرخصی ۱۰۰ هزار زندانی تا پایان فروردین تمدید شد

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : غلامحسین اسماعیلی گفت: شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان حسن رفتار زندانیان است؛ چه در دوره تحمل حبس و چه در ایام مرخصی، رفتار زندانیان توسط ضابطین بطور مستمر مورد رصد و پایش قرار میگیرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این حسن رفتار و […]