آقای وزیر، می‌دانید چرا گل‌آقا بی‌جانشین مانده؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : خبر درگذشت حسن توفیق چند روز قبل توسط هادی حیدری اعلام شد. این کارتونیست اظهار کرد: «آقای توفیق از چند روز گذشته به دلیل کم‌اشتهایی در بیمارستان بستری شدند و متأسفانه ساعت سه بعد از ظهر ۱۱ خرداد بر اثر ایست قلبی […]