بیست‌وششمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی(متنا)

[ad_1] مثل طبیعت بودن  مثل طبیعت، مادرانه بخشیدن و پدرانه ساختن عاشقانه باز روییدن مثل طبیعت باش مثل آنان که طبیعتشان ساختن است  طبیعتشان شروع‌های دوباره است  و پاییز و بهارشان جمله سر آغاز تعالی‌ست مثل آنان که تلاششان و خواسته‌هایشان و ثمره آگاهی‌شان هم مهر […]

بیست‌وپنجمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1] بومی‌سازی صنایع و شتاب‌بخشی به روند بومی‌سازی در هر بخش، با توجه به شرایط اقلیمی و کسوت آن صنعت در هر منطقه جغرافیایی یکی از مهم‌ترین ارکان و راهکارهای توسعه پایدار در میان کشورها و جوامع رو به توسعه قلمداد می‌شود. در هر کشور با […]

بیست‌وسومین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1] عجیب نیست که با قلم نفس بکشی، با تصویر سر شوق بیایی، واژه‌ها را زندگی کنی، قاب‌ها را لبخند بزنی و شعرها، جمله‌ها، نوشته‌ها و کتاب‌ها به وجدت بیاورند وقتی از خانواده خبر باشی عجیب نیست که نه دوربین به روی دوشت سنگینی کند […]

بیستمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1] این چشمهای ماست که برمی‌گزیند کدام نیمه هستی را ببیند …  برخیزیم به احترام آنان که در همین روزهای سخت، در همین بزنگاه ناخوش و در همین بحران امید، هنوز سپیده دمان را می‌بینند و هنوز به چرخاندن چرخ‌های ارابه زندگی معتقدند و هنوز […]

هجدهمین شماره مجله تصویری نفت و انرژی (متنا)

[ad_1] انسان در حقیقت با مأموریتی متولد می‌شود، تا اثری بگذارد، نقشی بیآفریند، بلوغی منحصر بفرد را تجربه کند و دیر یا زود برود. ترجمه گذران عمر برخی انسان‌ها  معادل تجربه‌ای عینیت یافته از مفهوم سرمایه برای سرزمین و فراتر از آن برای جهان است. خلق سرمایه، […]