جزئیات یک حادثه برای مهدی کروبی در حصر

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به دنبال انتشار خبرى مرتبط با وضعیت جسمى پدر امروز دوستان متعدّدی براى تأیید و یا تکذیب خبر با من تماس گرفتند. از اینرو در چند خط دو حادثه اخیر که براى […]

جزئیات یک حادثه برای مهدی کروبی در حصر

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به دنبال انتشار خبرى مرتبط با وضعیت جسمى پدر امروز دوستان متعدّدی براى تأیید و یا تکذیب خبر با من تماس گرفتند. از اینرو در چند خط دو حادثه اخیر که براى […]